Nieuwbouw als investering?

Datum: 14 november 2019 · Categorie: Hypotheken

Onderzoek van De Nederlandse Bank maakt duidelijk dat duurzamere woningen meer opleveren bij verkoop dan woningen met een laag energielabel. In die zin kan nieuwbouw gezien worden als een goede investering. Wel staat er vaak ook een hogere aanschafprijs tegenover. De hang naar duurzaamheid brengt veel regels en voorwaarden met zich mee bij het bouwen van nieuwe woningen. Mede hierdoor worden nieuwe woningen volgend jaar gemiddeld 15 procent duurder, aldus berichtgeving in Het Financiële Dagblad.

Meer stress bij aankoop
Uit het onderzoek blijkt dat kopers van nieuwbouw meer stress ervaren. Hoofdoorzaak is gek genoeg de inspraak die je hebt bij de ontwikkeling van de woning. Enerzijds wordt dat als prettig ervaren, want je woning voelt meer ‘eigen’. Anderzijds levert dit ook keuzestress op. Van de ondervraagden gaf 40% aan dat de kosten bij nieuwbouw hoger waren dan verwacht. Dit kan ook slapeloze nachten opleveren.

Bijkomende kosten nieuwbouw
Of je nu bestaande bouw of nieuwbouw koopt, je krijgt altijd te maken met bijkomende kosten. Let bij nieuwbouw vooral op het volgende:
• Notariskosten: Voor het passeren van de hypotheekakte betaal je rond de €500
• Bouwdepot: Het deel van het hypotheekbedrag, dat is gereserveerd voor de bouw of aankoop van de woning, wordt op een aparte spaarrekening gezet (het bouwdepot). Uit dit depot betaal je de rekeningen van bijvoorbeeld de aannemer. Over dit bouwdepot ontvang je rente van de bank.
• Bouwrente: voordat de hypotheekakte is gepasseerd, heeft de aannemer al kosten gemaakt. Deze moeten met rente terugbetaald worden.
• Hypotheekrente: zodra de hypotheekakte is gepasseerd bij de notaris betaal je hypotheekrente.
• Meerwerk: met de aannemer kom je overeen wat bij de bouw standaard is inbegrepen. Wil je extra dingen toevoegen aan je huis, zoals een dakkapel, dan moet je hier extra voor betalen.
• Opleveringskeuring: Bij de oplevering van je woning is het verstandig een expert mee te nemen die checkt of alles naar behoren is afgewerkt. De keuring kost doorgaans circa €250.

Contact

Adres

  • Verlengde Hereweg 20-2
    9722AC Groningen
  • Maandag t/m vrijdag
    9.00 uur t/m 17.30 uur