Hoe reageerde de hypotheekrente op de coronacrisis?

Datum: 18 mei 2020 · Categorie: Hypotheken

De afgelopen weken zagen we dat de ene na de andere hypotheekbank een renteverhoging
afkondigde. Nadat de overheid in maart de coronamaatregelen had bekend gemaakt,
ontstond er een hausse aan hypotheekaanvragen. Veel mensen maakten zich ongerust over
mogelijke rentestijgingen en aanscherping van regels.

Doordat veel mensen hun hypotheek gingen oversluiten ontstond er een verdubbeling van het aantal hypotheekaanvragen. Dit zorgde voor een enorme druk op de hypotheekadministraties van de hypotheekbanken waardoor deze genoodzaakt waren om door middel van renteverhogingen op de rem te
trappen. Daarnaast steeg de kapitaalmarktrente als reactie op de coronacrisis waardoor de hypotheekrente ook steeg.

Hoe is de situatie nu?

De stijging van de kapitaalmarktrente heeft niet doorgezet en de laatste weken is deze rente
per saldo met meer dan 3 tienden gedaald. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een daling van
de hypotheekrente.

Door bijna alle hypotheekaanbieders worden, op advies van de Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB), de richtlijnen enigszins aangescherpt. Bijvoorbeeld een werkgeversverklaring
en een salarisstrook mogen op het moment van het uitbrengen van de zogenaamde
bindende hypotheekofferte niet ouder zijn dan 2 maanden i.p.v. 3 maanden. Daarnaast
worden meestal aanvullende vragen gesteld zoals:

- Op welke wijze wordt u of het bedrijf waar u werkt getroffen door de Coronacrisis?
- Hoe zal dat financieel uitpakken voor u?
- Hoe gaat het bedrijf waar u voor werkt/uw bedrijf hier mee om?
- Heeft u nog reserves om tegenslagen op te vangen?

Hoe verhoudt zich de huidige stand van de rente tot het renteniveau van december
vorig jaar?

De periode dat er alleen maar renteverhogingen bekend gemaakt werden, lijkt in ieder geval
weer voorbij. Er zijn inmiddels enkele hypotheekbanken die renteverlagingen hebben
doorgevoerd. We zitten ongeveer op het renteniveau van december vorig jaar. En toen
vonden we de hypotheekrentes al bijzonder laag.

De rente voor een hypotheek bij de ING Bank is op dit moment slechts 0,05% hoger dan op
20 december 2019. Bij ABN AMRO is dat verschil 0,08%, bij de RABO is het 0,15% en bij
Nationale Nederlanden is het verschil 0,08%.

Daarbij heb ik gekeken naar een hypotheek van € 590.000 op een investering van € 670.000
waarbij de rente 20 jaar vast staat. Bruto levert dat relatief geringe verschillen op van € 25,00
tot € 75,00 per maand. Voor ING en Nationale Nederlanden zijn dat tarieven die zelfs nog
net onder de 2,0% liggen. Voor RABO en ABN AMRO ligt dat er iets boven met resp. 2,05%
en 2,24% (1,99% bij een hypotheek tot 85% van de marktwaarde).

Wat doet de inflatie?

Je hypotheek wordt relatief minder waard, ten opzichte van wat je ervan kunt kopen én ten
opzichte van je inkomen, er vanuit gaande dat dit meestijgt met de inflatie. Terwijl je huis juist
meer waard wordt. Zoals dat er nu uitziet is dat een pleidooi voor het kopen van een huis en
het afsluiten van een (maximale) hypotheek. Aflossingsvrij zelfs, voor zover dat nog kan.

Conclusie

- Hypotheekbanken vragen om kritisch te kijken naar inkomen en vermogen.
- Inkomensstukken hebben een kortere geldigheid.
- De hypotheekrente zit nagenoeg op het, toen ook al lage niveau, van december
2019.
- De renteverhogingen lijken voorbij.
- Huizenprijzen stijgen nog steeds waardoor je hypotheek minder waard wordt.

Denkt u al poosje serieus na over verhuizen naar een nieuwe of bestaande woning? Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden van een nieuwe hypotheek om uw woonwensen waar te maken. Maak gerust een afspraak met mij voor een vrijblijvend
persoonlijk gesprek. In deze coronatijd doen we dat ook door videogesprekken. Met uw input
lukt het meestal om tijdens ons eerste gesprek een gedegen financieringsopzet te maken.

Contact

Adres

  • Verlengde Hereweg 20-2
    9722AC Groningen
  • Maandag t/m vrijdag
    9.00 uur t/m 17.30 uur